Dla kogo pracowaliśmy

Jamza Sp. z o.o. realizowała usługi wynikające z zawartej umowy z przedsiębiorstwem Ekonaft Sp. z o.o. w Trzebini. W ramach tej umowy Spółka świadczyła usługi czyszczeniowe na rzecz klientów tj:

  • czyszczenie zbiorników po mazucie i asfalcie
  • czyszczenie elementów i urządzeń podczyszczających zamontowanych na sieci kanalizacji deszczowej
  • czyszczenie rurociągów odżużlania wody
  • czyszczenie wymienników rurowych na instalacji
  • czyszczenie zbiorników, aparatów i wymienników ciepła, kanalizacji

Jamza Sp. z o.o. współpracuje również z ORLEN Eko Sp. z o.o. w Płocku na podobny zakres usług jak wyżej, poszerzając jednocześnie liczbę obsługiwanych klientów o PKN ORLEN S.A. oraz przedsiębiorstwa z grupy kapitałowej PKN ORLEN S.A.

Jamza Sp. z o.o. nawiązała również współpracę z Zakładami Tłuszczowymi w Bodaczowie Sp. z o.o. i sukcesywnie prowadzi prace czyszczeniowe na obiektach: zbiorniki olejowe, cysterny kolejowe, zbiorniki na oczyszczalni ścieków, kanalizacja sanitarna, przemysłowa.

Jamza Sp. z o.o. posiada także umowę zawartą na czas nieokreślony z ORLEN Południe S.A. na świadczenie usług transportowych, jak również na wywóz nieczystości płynnych-ścieków poprodukcyjnych.

Wszystkie usługi realizowane są terminowo i bez zastrzeżeń ze strony klientów.