O firmie

„Jamza Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” jest Spółką o kapitale krajowym, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego przy Sadzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia XII Wydział Gospodarczy pod numerem 0000239525 dnia 10.08.2005.

Spółka działa na rynku od 29.07.2005 r., co zostało zapisane w akcie notarialnym nr 5933/2005. Kapitał zakładowy jakim dysponuje spółka to 122 000 zł.

Przeważającą działalnością Spółki jest specjalistyczne czyszczenie obiektów przemysłowych. Spółka posiada wieloletnie doświadczenie w tym zakresie. Zatrudnia pracowników-fachowców o wąskim stopniu specjalizacji, posiadających uprawnienia na stanowisku operator urządzenia strumienia wysokociśnieniowego, urządzenia asenizacyjnego i ładowarki próżniowej.

Kolejną działalnością spółki jest transport drogowy towarów pojazdami specjalizowanymi oraz usługi spedycyjne transportu. W/w działalność jest prowadzona na podstawie LICENCJI NR 015089 na wykonanie krajowego transportu drogowego rzeczy oraz LICENCJI NR 13/2015 na wykonanie krajowego transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy. Natomiast transport odpadów Jamza Sp. z o.o. realizuje na podstawie wpisu do Rejestru Podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniu i gospodarujących odpadami ,prowadzonego przez Marszałka Województwa Małopolskiego

(rejestr BDO nr 000027065)

Spółka specjalizuje się w zakresie świadczenia usług tj. hydrodynamiczne czyszczenie obiektów przemysłowych. Prace te mogą być wykonywane przy wykorzystaniu specjalistycznych pojazdów tj. urządzenia strumienia wysokociśnieniowego, urządzenia asenizacyjnego i ładowarki próżniowej. Użycie tego typu sprzętu pozwala wyczyścić obiekty typu hale i magazyny, ale również i te o bardziej skomplikowanym stopniu konstrukcji, np. zbiorniki typu kule, sita, separatory infrastruktury drogowej, kanalizacja itp.

Spółka posiada własny tabor transportowy, co daje możliwość realizacji usług w zakresie transportu drogowego towarów pojazdami specjalizowanymi. Cysterny posiadające świadectwa i pełne wyposażenia ADR zapewniają przewóz paliw ciekłych, olejów opałowych, produktów typu odpady przemysłowe, asfalt i inne. Firma równocześnie realizuje usługi spedycyjne.