Klauzula informacyjna RODO

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest JAMZA spółka z o.o. z siedzibą w Trzebinia 32-540, ul. Piłsudskiego 55;
  2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust 1 pkt a) RODO, a także  w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze na podstawie art. 6 ust 1 pkt c) RODO oraz gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych na podstawie art.6 ust 1 pkt f) RODO.
  3. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty, z którymi JAMZA Sp. z o.o. współpracuje na podstawie zawartych przez nią umów, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych.
  4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia rekrutacji i zostaną niezwłocznie usunięte po zakończeniu procesu rekrutacyjnego.
  5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do GIODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.